BLI MED I NETTVERKET LEDERFORUM FOLLO
VÅR VISJON - MÅLSETTING - MÅLGRUPPE

Lederforum Follo skal bidra til å løfte næringslivet inn i fremtiden på en bærekraftig måte.

Lederforum Follo skal løfte næringslivet, forsterke bærekraft og innovativ ledelse og være ditt foretrukne ledernettverk.

Lederforum Follo vil bidra til å skape positiv sosial og forretningsmessig utvikling i Follo.

Vi tror ledere ønsker faglig påfyll, inspirasjon og innspill til strategier og fremtidsrettet ledelse for å bli enda bedre ledere, og vi tror ledere ser det verdifullt å være en del av et framtidsrettet og bærekraftig ledernettverk.

Målgruppen er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor.

Ved å være en møteplass for ledere og beslutningstakere i regionen, vil relasjonsbygging og felles kompetanse i ledelse og næring være sentralt for alt innhold og alle aktiviteter.

Vi er opptatt av å gjøre hverandre gode, vi vil jobbe for økt bærekraft og vekst i regionen og sammen bidra til å ta lokalt samfunnsansvar.

Vi vil bidra til alle som deltar får en god start på dagen med faglig påfyll innen tre hovedområder:

1. Strategi, organisasjon og ledelse
2. Innovasjon og endring
3. Marked og kommunikasjon

Det blir 4 frokostseminar i 2019 med faglig relevante temaer, spennende foredragsholdere og tid til å bygge relasjoner.